Minister sprawiedliwości najpierw obciążył sądy nadmierną statystyką, a teraz powoli uruchamia system, który ją przejmie. Pracownicy sekretariatów będą się w końcu mogli zająć swoimi obowiązkami.

Kilka dni temu została zakończona druga transza pilotażu automatyzacji poboru danych statystycznych z sądowych systemów repertoryjno-biurowych za pośrednictwem pliku csv.  W pilotażu wzięło udział 12 sądów okręgowych i 41 rejonowych. Eksportowano 219 sprawozdań statystycznych do systemu administrowanego przez wydział statystycznej informacji zarządczej w Departamencie Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

To kolejny krok do zmniejszenia obciążenia sądów obowiązkami statystycznymi. W 2013 r. wdrożono system Aplikacja Statystyczna AS w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK). Umożliwia on usprawnienie zarządzania budżetem w sądzie, finansami, kadrami i wypłatą pensji. Prowadzi też statystyki sądownictwa: gromadzi i przetwarza dane ze wszystkich sądów. Wystarczy jednokrotne wpisanie danych, by potem pracownik mógł je wykorzystywać do wielu czynności. Przykład? Rejestrowanie umów-zleceń i ich kosztów. Do tej pory osobno prowadzono np. rejestr umów, osobno wprowadzano informację do systemu płacowego, by naliczyć podatek i wystawić formularz PIT.

Z systemu ZSRK korzysta ponad 4 tys. pracowników sądów, a przy sprawozdawczości statystycznej – przeszło 14 tys. Dzięki niemu łatwiejsze są analizy postępowań sądowych. W przyszłości wszystkie systemy zostaną podłączone do centralnego systemu sądów.