Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zwróciła się w liście otwartym do sędziów w kwestii zmian wprowadzanych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w kolegium sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

„Fakt udzielania poparcia sędziom kandydującym do KRS wydaje się dominującym, choć niekonsekwentnie stosowanym kryterium dokonanych zawieszeń. W istocie jednak rzeczywistym kryterium doboru osób podlegających zawieszeniu jest próba paraliżu Kolegium SO w Krakowie, które opiniuje zamiar odwołania prezesa poprzez wyeliminowanie z udziału w nim osób przeciwstawiających się temu nurtowi w sądownictwie, który wyrażał jawny sprzeciw wobec reformy sądownictwa” – stwierdza w liście Pawełczyk-Woicka.

Czytaj więcej

Iustitii sposób na neosędziów

„Cel Ministra Sprawiedliwości jest zgoła oczywisty – doprowadzenie do pozytywnego zaopiniowania przez Kolegium zamiaru odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie” – zauważa szefowa KRS.

— oprac. a.ł.