Pracownicze dobra osobiste w orzecznictwie sądów

Regulacja zamieszczona w art. 111 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, jest bardzo obszerna.

Publikacja: 16.08.2023 11:00

Pracownicze dobra osobiste w orzecznictwie sądów

Foto: Adobe Stock

W judykaturze zauważono, że wyliczenie dóbr osobistych z art. 111 k.p. i art. 23 k.c. jest jedynie przykładowe, gdyż życie codzienne stale wykształca nowe kategorie dóbr osobistych, co widać w orzecznictwie (wyrok SN z 9 lipca 2009 r., II PK 311/08, orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami). Analizując ten otwarty katalog dóbr osobistych i powołując się na uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93 (OSNC 1994, nr 1, poz. 2, LEX nr 3943) wskazano, że odpowiedź na pytanie, czy określone dobro człowieka jest jego dobrem osobistym – wówczas w rozumieniu art. 23 i art. 24 k.c. – zależy od wielu czynników, bo pojęcie to należy odnosić do określonego poziomu rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, przyjętych w społeczeństwie zasad moralnych i prawnych, istniejącego rodzaju stosunków społecznych, gospodarczych czy nawet politycznych. Co więcej, pojęcie naruszenia określonego dobra osobistego jest dynamiczne i dotyczy konkretnych środowisk (wyrok SN z 4 lutego 2021 r., II PSKP 7/21). Nie budzi też wątpliwości, że celem normy prawnej z art. 111 k.p. jest kształtowanie w sferze stosunków pracy zachowań i postaw eliminujących instrumentalne traktowanie pracowników (wyrok SN z 26 marca 2019 r., I PK 269/17).

Pozostało 84% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej