Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia - orzecznictwo sądów

Nie wchodząc w polemikę dotyczącą charakteru czynu zabronionego polegającego na niezachowaniu ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a także odnoszącą się do oceny surowości albo braku surowości sankcji karnoprawnych w obliczu chronionych dóbr, należy wskazać, że ustawodawca ujął go jako wykroczenie w art. 77 kodeksu wykroczeń, przyjmując, iż kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany (§ 1), a także, że kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo nagany (§ 2).

Publikacja: 10.05.2023 12:09

Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia - orzecznictwo sądów

Foto: AdobeStock

Nie wchodząc w polemikę dotyczącą charakteru czynu zabronionego polegającego na niezachowaniu ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a także odnoszącą się do oceny surowości albo braku surowości sankcji karnoprawnych w obliczu chronionych dóbr, należy wskazać, że ustawodawca ujął go jako wykroczenie w art. 77 kodeksu wykroczeń, przyjmując, iż kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany (§ 1), a także, że kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo nagany (§ 2). Normy prawne ujęte w tych przepisach znajdują niestety częste zastosowanie, o czym świadczyć może już sama liczba dostępnych powszechnie wypowiedzi na ten temat w judykaturze.

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"