Ważną gwarancją ustrojową niezawisłości sędziowskiej jest nieprzenoszalność, której wyrazem jest nie tylko niedopuszczalność przeniesienia sędziego do innego sądu bez jego zgody, ale także do innego wydziału. Sędziowie nie powinni być przerzucani z wydziału do wydziału na podstawie arbitralnych decyzji i bez prawa do odwołania się od nich.

Przeniesienie sędziego do innego sądu, ale także do innego wydziału, dotyka bowiem niezwykle delikatnej materii, tj. niezawisłości sędziowskiej. Jakkolwiek z uwagi na efektywność postępowania konieczne mogą być przesunięcia kadrowe w sądzie, to ich dokonywanie musi się odbywać z poszanowaniem niezawisłości sędziowskiej.