Aneta Łazarska

Aneta Łazarska: Kim jest sędzia unijny?

Za pytania prejudycjalne można było dostać nagrodę.

System losowego przydziału spraw - podsumowanie po trzech latach obowiązywania

System losowego przydziału spraw w drugiej instancji a równe traktowanie stron postępowania.

Czy delegacje sędziów naruszają ustrojową gwarancję niezawisłości sędziów

Fundamentem gwarancji ustrojowej niezawisłości sędziowskiej jest nieusuwalność i nieprzenaszalność sędziego. Wyłomem jest możliwość delegowania sędziego.