Aneta Łazarska

Aneta Łazarska: Spłaszczenie sądów

Czy nie jest to w istocie zmiana pozorna, która ma na celu jedynie zmiany kadrowe?

Aneta Łazarska: Elektroniczny asystent w sądzie

Okres pandemii przyczynił się znacząco do upowszechniania i wdrażania nowych technologii.

Aneta Łazarska: EdukacJA kONsTYtucyjna

Ustawę zasadniczą musi respektować sam naród.

Aneta Łazarska: Prawo do sądu

Wyrok stabilny, pewny, niewzruszalny jest tak samo ważny dla strony wygranej, jak i przegranej.

Aneta Łazarska: Najsympatyczniejszy sędzia świata

Koniec roku to nie tylko czas refleksji nad stanem polskiego sądownictwa, ale również dyskusji o kondycji zawodu sędziego.