Aneta Łazarska

Agata Łazarska: Wartość życia

Dziś w Europie nie ma potrzeby dyskutować o karze śmierci, a raczej o kryzysie energetycznym czy zmianach klimatycznych.

Aneta Łazarska: Czy prawnicy będą nam jeszcze potrzebni?

Korzystanie z usług prawnika na etapie przedsądowym należy do rzadkości, a jego pomoc to często luksus.

Rozprawy zdalne na dłużej

Pozostawienie decyzji w rękach sądu pozwoli wybrać najbardziej optymalną formułę rozprawy.

Aneta Łazarska: Komornik - profesja wysokiego ryzyka

Jeśli deprecjonuje się sądy, to daje się społeczne przyzwolenie na nieakceptowalne zachowania.

Aneta Łazarska: Rozprawa zdalna czy stacjonarna?

W wielu sprawach w sądach powszechnych sędziowie przeprowadzają zdalne rozprawy. W sądach odwoławczych też są coraz powszechniejsze i użyteczne.

Aneta Łazarska: Kurs kolizyjny z UE

W Polsce zamiast z funduszy unijnych wzmacniać sądy, opłaca się de facto kary.

Aneta Łazarska: Koń, muł i sędziowie pokoju

Nie ma podstaw konstytucyjnych do powoływania sędziów w drodze wyborów.

Aneta Łazarska: Próżnia doraźnych rozwiązań

Jesteśmy lata świetlne od zmiany standardów sądowych

Aneta Łazarska: Kalendarz sądowy

Wymiar sprawiedliwości pod wpływem narastającego obciążenia staje się niewydolny i nieefektywny