Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870, ustawa przed uchwałą Senatu) w połączeniu z obowiązująca od 15 lipca 2022 r. ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2022 r., poz. 1259) może doprowadzić do zmiany ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. I nie tzw. test niezawisłości sędziego czy też poddanie spraw dyscyplinarnych sędziów Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu są tutaj kluczowe.