Dariusz Pawłyszcze

Dariusz Pawłyszcze: Ustawowa bezkarność sędziów wywoła kolejne problemy

Polska, jak nigdy dotąd, potrzebuje odbudowy sądownictwa neutralnego politycznie i absolutnie nie należy wciągać sędziów w tak polityczne procesy jak okrągły stół.

Pawłyszcze: Bezkarność sędziów, czyli hulaj dusza, piekła nie ma. Jak u Czechowa

A może przy kolejnym sporze w Sejmie o reasumpcję głosowania jakiś sędzia uzna, że do wejścia ustawy w życie nie wystarczy ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw i będzie badał, czy została ona według niego przegłosowana w sposób, który uważa za prawidłowy?

Dariusz Pawłyszcze: Mamy kandydatów do sądów (2)

Polska jest państwem demokratycznym, a nie republiką sędziowską.

Dariusz Pawłyszcze: Mamy kandydatów do sądów (1)

W błędzie są ci, którzy przeciwstawiają sprawiedliwość literze prawa

Wieloosobowe składy sędziowskie a długotrwałość procesów

Zasadzie niezmienności składu sądu przeszkadzają ławnicy - piszą Dagmara Pawełczyk-Woicka oraz Dariusz Pawłyszcze.

Dariusz Pawłyszcze - Nowe zasady przydziału spraw sądowych są klarowne

Konstrukcja systemu losowego wyklucza możliwość manipulacji bez pozostawienia śladów.