Niezapłacone należności można rozliczyć poprzez utworzenie odpisu

Aby odpis aktualizujący mógł być ujęty w podatkowej księdze jako koszt, musi być dokonany od kwoty uprzednio zaliczonej do przychodów należnych, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Publikacja: 15.12.2019 00:01

Niezapłacone należności można rozliczyć poprzez utworzenie odpisu

Foto: 123RF

Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową. Rozlicza dochody podatkiem liniowym. W styczniu 2019 r. przedsiębiorca podpisał ze zleceniodawcą - spółką z o.o. X umowę na roboty budowlane o łącznej wartości netto 123 000 zł. Umowa ta nie została wypowiedziana ani rozwiązana. W listopadzie sąd rejonowy wydał postanowienie, którym otworzył postępowanie układowe dłużnika i wyznaczył sędziego komisarza do prowadzenia postępowania oraz nadzorcę sądowego. Usługi zostały częściowo wykonane i odebrane oraz udokumentowane fakturami. Przedsiębiorca ma zamiar złożyć wniosek do nadzorcy sądowego dłużnika o wpisanie na listę wierzytelności należności od zleceniodawcy w kwocie ogółem nie mniejszej niż 123 000 zł z tytułu robót budowlanych wykonanych na rzecz spółki X. Czy w przypadku nieotrzymania zapłaty za prace wykonane na rzecz dłużnika (udokumentowane fakturami oraz zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako przychód należny) przedsiębiorca ma prawo:

Pozostało 92% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Prawo pracy
Urlop na żądanie nie przechodzi na nowy rok
Nieruchomości
Zakaz pieców gazowych, obowiązkowa fotowoltaika. W Brukseli podano daty
Zdrowie
Ostrzeżenie przed popularnymi lekami na katar. "Nie stosować"
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli