Przekwalifikowanie aktywów finansowych według MSFF 7

Głównym celem MSSF 7 jest nałożenie na jednostki obowiązku ujawnień, które pozwolą ocenić użytkownikom sprawozdań finansowych wpływ instrumentów finansowych na sytuację i wyniki oraz ryzyko związane z tymi instrumentami, na które przedsiębiorstwo jest narażone, a także sposób zarządzania tym ryzykiem.

Publikacja: 14.06.2023 02:00

Przekwalifikowanie aktywów finansowych według MSFF 7

Foto: Adobe Stock

W dniu 24 lipca 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 Instrumenty finansowe (dalej MSSF 9”). MSSF 9 obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.

Wdrożenie MSSF 9 miało na celu ulepszenie sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych, uwzględniając problemy, które ujawniły się podczas kryzysu finansowego. Implementuje on nowy model ujmowania oczekiwanych strat kredytowych, który zorientowany jest w większym stopniu na przyszłości. MSSF 9 zastąpił regulacje zawarte w MSR 39.

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej