Przekwalifikowanie aktywów finansowych według MSFF 7

Głównym celem MSSF 7 jest nałożenie na jednostki obowiązku ujawnień, które pozwolą ocenić użytkownikom sprawozdań finansowych wpływ instrumentów finansowych na sytuację i wyniki oraz ryzyko związane z tymi instrumentami, na które przedsiębiorstwo jest narażone, a także sposób zarządzania tym ryzykiem.

Publikacja: 14.06.2023 02:00

Przekwalifikowanie aktywów finansowych według MSFF 7

Foto: Adobe Stock

W dniu 24 lipca 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 Instrumenty finansowe (dalej MSSF 9”). MSSF 9 obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.

Wdrożenie MSSF 9 miało na celu ulepszenie sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych, uwzględniając problemy, które ujawniły się podczas kryzysu finansowego. Implementuje on nowy model ujmowania oczekiwanych strat kredytowych, który zorientowany jest w większym stopniu na przyszłości. MSSF 9 zastąpił regulacje zawarte w MSR 39.

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
W sądzie i w urzędzie
Nastolatek ujawnił miliony od państwa dla o. Rydzyka. Teraz wygrał z nim w NSA
Prawo dla Ciebie
Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet
Prawnicy
Małgorzata Paprocka: Spór o sądy był polityczną kreacją
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał