15 grudnia 2022 r. weszły w życie trzy nowe i zmienione standardy konstytuujące nowe zasady zarządzania firmą audytorską zarówno na poziomie całej organizacji jak i na poziomie realizowanych zleceń:

1) Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 (MSZJ 1) – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”,