Jak zaksięgować jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym

Jednostki uczestnictwa stanowią uprawniają do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego. Mogą one być przedmiotem obrotu rynkowego dokonywanego przez fundusz. Operacje gospodarcze, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa wymagają określonych zapisów księgowych.

Publikacja: 15.02.2023 02:00

Jak zaksięgować jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym

Foto: Adobe Stock

Jednostka uczestnictwa stanowi tytuł prawny do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego. Zgodnie z art.82 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika tego funduszu. Z chwilą odkupienia, jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez uczestnika funduszu na rzecz osób trzecich. Podlega ona ponadto dziedziczeniu. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. Ustanowienie zastawu na jednostkach uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w rejestrze uczestników funduszu, po przedstawieniu funduszowi umowy zastawu.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin