Jak zaksięgować jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym

Jednostki uczestnictwa stanowią uprawniają do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego. Mogą one być przedmiotem obrotu rynkowego dokonywanego przez fundusz. Operacje gospodarcze, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa wymagają określonych zapisów księgowych.

Publikacja: 15.02.2023 02:00

Jak zaksięgować jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym

Foto: Adobe Stock

Jednostka uczestnictwa stanowi tytuł prawny do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego. Zgodnie z art.82 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika tego funduszu. Z chwilą odkupienia, jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez uczestnika funduszu na rzecz osób trzecich. Podlega ona ponadto dziedziczeniu. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. Ustanowienie zastawu na jednostkach uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w rejestrze uczestników funduszu, po przedstawieniu funduszowi umowy zastawu.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału