Biznes wymaga od spółek umiejętności wyszukiwania szans, nowych rozwiązań i umiejętności dopasowania się do sytuacji na rynku, czego przykładem jest wzmagająca się tendencja do konsolidacji się w ramach różnych branż, w czym takie połączenia mogą pomóc. Jednak równie często są one wynikiem konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych w obrębie grup kapitałowych. które mają uporządkować ich strukturę czy uprościć procesy zarządcze. Powodów połączeń spółek może być więc wiele, zaś w tym artykule postaramy się przybliżyć kluczowe aspekty rachunkowe rozliczenia połączeń.