Joanna Szmigielska

Podpisywanie sprawozdań finansowych w pytaniach i odpowiedziach

Przygotowane sprawozdanie finansowe należy opatrzyć podpisem. Przedstawiamy kluczowe informacje, które będą pomocne w procesie podpisywania takiego sprawozdania.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania

Obecnie wiele firm poszukuje audytora do badania swoich sprawozdań finansowych za rok 2023. Warto poznać przebiega tego procesu, zwłaszcza gdy spółka będzie badana po raz pierwszy.

Rozliczanie połączeń spółek metodą nabycia

W obecnej rzeczywistości połączenia spółek lub ich zorganizowanych części zdarzają się dość często, a powodów ich połączeń może być wiele – poszukiwanie nowych szans czy konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych.

Zmiana stanu produktów – czym jest i jak ją wyliczyć

Zmiana stanu produktów to pozycja sprawozdania finansowego, która sprawia wiele trudności w jej zrozumieniu oraz wyliczeniu. Warto dowiedzieć się jak działa i jak ją prawidłowo ustalić.

Częste błędy przy sporządzaniu sprawozdania

Aby ułatwić przygotowanie sprawozdania finansowego przedstawiamy kilka kwestii, na jakie należy zwrócić uwagę podczas jego sporządzenia. Są to popularne błędy lub pominięcia, które występują w sprawozdania w związku z brakiem odpowiedniej analizy konkretnej pozycji lub słabą wymianą informacji pomiędzy poszczególnymi częściami firmy.

Prezentacja ZFŚS w sprawozdaniu finansowym

Przepisy regulują sposób, w jaki spółka powinna ująć pozycję funduszu w swoim bilansie i rachunku zysków i strat.