W przypadku finansowania inwestycji środkami obcymi, niezależnie od przyjętych zasad rachunkowości, mamy do czynienia z pojęciem finansowania zewnętrznego a jednostka jest zobligowana do stosowania określonych zasad rachunkowości odnoszących się do ich ujmowania w wartości początkowej składnika majątkowego.

Regulacje ustawowe