Marcin Krupa

Koszty finansowania zewnętrznego

Budowa składnika majątku trwałego lub jego nabycia wymagającego dostosowania oprócz oczywistych decyzji inwestycyjnych związana jest również z określeniem czy inwestycja będzie sfinansowana ze środków własnych czy obcych.

Ogromna transformacja Katowic

Katowice w ostatnich latach przeszły ogromną transformację – z miasta kojarzonego z przemysłem i kopalniami w stolicę ponad dwumilionowej metropolii, która postawiła na rozwój kultury.

30 lat temu narodził się w Polsce samorząd

Dla naszego pokolenia był to kluczowy moment w historii polskich miast i gmin, ponieważ my – obywatele – wzięliśmy w swoje ręce odpowiedzialność za losy naszych „małych ojczyzn” i otrzymaliśmy narzędzia umożliwiające ich dynamiczny rozwój.

Sprawozdania finansowe: fiskus może wymierzyć grzywnę za braki

Od 1 stycznia 2015 r. organy skarbowe mogą wymierzyć grzywnę za niedołączenie do rozliczenia rocznego sprawozdania finansowego. To może sugerować, że urzędy będą bacznie obserwować poczynania spółek.

Sprawozdania finansowe spółek przy przekształceniach i połączeniach

Sprawozdania finansowe spółek przejmujących lub nowo zawiązanych podlegają badaniu – wynika z ustawy o rachunkowości. W praktyce często o tej zasadzie się zapomina.