Podatek odroczony – różnice od środków trwałych

Podatek odroczony występuje w sytuacji, kiedy w jednostce przychody lub koszty rozpoznaje się do celów bilansowych i podatkowych w różnych okresach.

Publikacja: 08.11.2022 22:23

Podatek odroczony – różnice od środków trwałych

Foto: Adobe Stock

Obliczanie i ujmowanie w księgach podatku odroczonego ma na celu uwzględnienie w księgach oraz sprawozdaniu finansowym jednostki pełnego efektu transakcji, bez względu na moment jej opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podatek odroczony, czyli aktywo i rezerwa z tytułu podatku odroczonego tworzone są od różnic przejściowych, odpowiednio od różnic ujemnych i dodatnich. Warto pamiętać, że od różnic trwałych, czyli takich, gdzie nie nastąpi w przyszłości realizacja korzyści podatkowej podatku odroczonego nie liczymy.

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Gdzie uczą najlepszych prawników w Polsce? Ranking wydziałów prawa 2024
Podatki
Fiskus nie przejął się wyrokiem NSA. Sam przelew nie wystarczy
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: wybór „spośród sędziów" nie oznacza wyboru „przez sędziów"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży