Standard MSSF8 „Segmenty operacyjne” , wymaga ujawnienia informacji o segmentach działalności spółki na podstawie elementów składowych jednostki. MSSF 8 wymaga aby spółka dokonywała raportowania informacji finansowych oraz pewnych opisowych ujawnień, oczywiście w stosunku do segmentów sprawozdawczych, które są segmentami operacyjnymi lub mogą być agregacją segmentów operacyjnych które spełniają określone kryteria wskazane w standardzie. W związku z tym przyjmuje się że segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki, dla których dostępna jest oddzielna informacja finansowa, regularnie oceniana przez osoby podejmujące kluczowe decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceniające działalność.