Zgadza się on z prof. Stanisławem Biernatem, że za rok skończy się kadencja prezes TK Julii Przyłębskiej i może się okazać, że Trybunał będzie miał innego prezesa.

Czytaj więcej

Stanisław Biernat: Co się może wydarzyć u Julii Przyłębskiej 20 grudnia 2022 r.

Drugi gość programu Wojciecha Tumidalskiego, dr Jan Prasałek, adwokat w kancelarii RK Legal, mówił o obowiązkach administratorów ochrony danych osobowych w świetle RODO. Radzi on, by o stwierdzonych naruszeniach zasad, które wymagają zgłoszenia do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, powiadamiać ten urząd nawet wcześniej niż samych pokrzywdzonych utratą danych. Za niepowiadomienie grożą surowe kary – podkreśla ekspert.

Jerzy Stępień i Jan Prasałek

Jerzy Stępień i Jan Prasałek

TV.rp.pl