Decyzję naczelnego dyrektora Archiwum Narodowego, zobowiązującą krakowskie przedsiębiorstwo działające w całej Polsce do utworzenia i prowadzenia archiwum zakładowego, zaskarżyło ono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Przepisy ustawy z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ustalają, że archiwum zakładowe przejmuje, przechowuje, ewidencjonuje, udostępnia oraz przekazuje do archiwum państwowego materiały archiwalne wchodzące do narodowego zasobu archiwalnego. Ustawa wymienia ich długą listę. Jednak mimo szczytnych celów decyzje o utworzeniu archiwum zakładowego nie wywołują powszechnego aplauzu. A obawy przed kłopotliwymi obowiązkami prowadzą niekiedy do sądu.

W uzasadnieniu swojej decyzji naczelny dyrektor Archiwum Narodowego zwrócił uwagę, iż przedsiębiorstwo kontynuuje działalność jednostki zlikwidowanej w 2014 r., w której od lat 60. ubiegłego wieku wytwarzano materiały archiwalne. Przedsiębiorstwo, które świadczy usługi geologiczne i wiertnicze oraz specjalistyczne usługi budowlane, przejęło od niej dokumentację realizacji sięgającą lat 60. XX w. Dokumenty sporządzane obecnie ilustrują działania następcy prawnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i wobec nowych potrzeb rynkowych. Ze względu na specyficzną działalność jest to dokumentacja unikatowa. Ma znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o technologii i postępie technicznym w budownictwie, wiertnictwie i hydrogeologii. Dokumenty dotyczące organizacji i działalności przedsiębiorstwa zawierają informacje o wartości historycznej o działalności państwowej jednostki organizacyjnej.

Czytaj także:

Rola archiwów zakładowych a wątpliwości dot. zobowiązania do ich prowadzenia - wyrok WSA

W skardze do sądu przedsiębiorstwo zarzuciło, iż bezpodstawnie zobowiązano je do utworzenia i prowadzenia archiwum zakładowego. Nie powstają tu materiały archiwalne. Dokumentacja techniczna jest typową dokumentacją z prowadzonych prac i nie sposób jej uznać za źródło informacji o wartości historycznej o rozwoju gospodarczym i postępie technicznym. Takim źródłem nie są również materiały dotyczące organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa państwowego.

WSA ocenił jednak, że przedsiębiorstwo jest jednostką, w której powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego. Takie jednostki są ustawowo zobowiązane do utworzenia oraz prowadzenia archiwum zakładowego.

Zdaniem sądu materiałem archiwalnym zawierającym unikatowe informacje o wartości historycznej o technologii i postępie technicznym jest dokumentacja powykonawcza, w tym techniczna i geologiczna.

Znaczenie historyczne ma również dokumentacja organizacji i działalności przedsiębiorstwa, wytwarzana oraz przechowywana przez poprzednika prawnego przedsiębiorstwa – stwierdził sąd i oddalił skargę.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Sygnatura akt: III SA/Kr 788/19