Minister klimatu wydał objaśnienia prawne, dzięki którym przedłużanie zezwoleń odpadowych ma nie być problemem. Chodzi o stosowanie przez marszałków województw przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

– Zgodnie z objaśnieniem prawnym ministra klimatu, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem ustawowego terminu, decyzja o gospodarowaniu odpadami nie wygasa po 5 marca 2020 r., jeśli wniosek ten zostanie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego – mówi Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu. – Przygotowane przez Ministerstwo Klimatu objaśnienia prawne mają na celu ustabilizowanie i tworzenie przyjaznego prawa, które ułatwiają stosowanie go w praktyce – dodał wiceminister.

Czytaj także:

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – rok po reformie i w przeddzień kolejnej

W tej sprawie rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw apelował do przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw. Chodzi o podejście do stosowania prawa. Niepokój przedsiębiorców z branży odpadowej dotyczy art. 14 ust. 1 nowelizacji ustawy o  odpadach z 20 lipca 2018 r. Nakłada on na nich obowiązek złożenia do 5 marca wniosku o zmianę zezwoleń na: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów albo na wytwarzanie odpadów. Przedsiębiorcy podnosili, że w razie podejścia „zbyt formalistycznego" organów może dojść do odrzucenia wniosków w całości po 5 marca, co będzie skutkować wygaśnięciem zezwolenia i brakiem możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę.

Z tych powodów rzecznik MŚP zaapelował, by marszałkowie województw w razie jakichkolwiek wątpliwości w tych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do  osobistego złożenia wyjaśnień, co czyniłoby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności, o których mowa w art. 12 prawa przedsiębiorców.

Minister klimatu zapewnia, że wnioski złożone w terminie, które zawierają braki formalne, będzie można uzupełnić w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska, np. marszałka województwa.