Przy nabywaniu przedsiębiorstwa opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają nie tylko rzeczy oraz prawa majątkowe wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa, ale także różnica (nadwyżka) pomiędzy ceną, którą nabywca ma zapłacić za nabyte przedsiębiorstwo, a sumą wartości rynkowych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w jego skład, czyli tzw. dodatnia wartość firmy. Tak stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2020 r. (0111- KDIB2-3.4014.99.2020. 2.AD).