Daria Górka

WHT przy wypłatach do alternatywnych funduszy inwestycyjnych

Nie każde wypłaty o charakterze dywidend, odsetek czy należności licencyjnych dokonywane na rzecz zagranicznego wspólnika będą, w przypadku chęci stosowania zwolnienia z podatku u źródła, powodowały obowiązek stosowania przepisów o ryczałtowym opodatkowaniu dochodów.

Restrukturyzacja zobowiązań finansowych i jej skutki

Zaciąganie kredytów lub pożyczek stało się powszechną formą finansowania inwestycji czy wydatków związanych na przykład z kupnem środków transportu. Praktyka ta wiąże się jednak z ryzykiem: na skutek zmiany sytuacji finansowej dłużnika, spłata zobowiązania nie będzie już możliwa.

Finansowanie z zagranicy – o czym należy pamiętać

Spółki, które chcą uzyskać pożyczkę od firmy mającej siedzibę w innym kraju niż Polska, muszą pamiętać o wielu obowiązkach. Ich bagatelizowanie może nieść ze sobą istotne konsekwencje.

Jak sobie radzić z zawiłościami w rozliczaniu kosztów finansowania

Finansowanie w formie pożyczki lub kredytu to najbardziej popularna forma pozyskiwania środków na zrealizowanie inwestycji czy też prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Wiążą się z tym jednak różne komplikacje.

Polski Ład skomplikował rozliczenie podziału przez wydzielenie

Od 2022 r. uczestnicy podziału muszą się mierzyć z dodatkowymi zasadami, których stosowanie jest niezbędne dla wyłączenia go z opodatkowania.

Jak uprościć reorganizację, aby uniknąć niespodzianek i utrudnień

Podatnicy planujący połączenia czy podziały powinni jeszcze przed przystąpieniem do realizacji głównego planu podjąć działania pozwalające na przeprowadzenie zakładanego procesu w prostszy i szybszy sposób.

Goodwill a PCC: czy od dodatniej wartości sprzedanej firmy należy się podatek od czynności cywilnoprawnych

Zdaniem fiskusa, przy nabywaniu przedsiębiorstwa należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych nie tylko od rzeczy oraz praw majątkowych wchodzących w jego skład, ale także od dodatniej wartości firmy.

Mimo epidemii koronawirusa nie złagodzono sankcji w VAT

Aby uniknąć konieczności płacenia fiskusowi dodatkowych kwot za popełnione przewinienia, należy przeznaczyć dodatkowe środki i czas pracowników na weryfikację rozliczeń. W obecnej sytuacji może to być bardzo utrudnione.