Most krzemowy dla innowacyjnych firm szansą na podbój USA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła termin, w którym firmy mogą zgłosić swój udział w programie „Polski Most Krzemowy”.

Publikacja: 09.12.2014 14:40

Pierwotnie nabór wniosków miał się zakończyć ósmego grudnia. Ostatecznie został przedłużony o tydzień. Tym samym firmy, zaliczane do kategorii MSP i działające w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami, mają jeszcze szansę, aby przystąpić do projektu. A co on daje?

Polski Most Krzemowy ma być okazją do wejścia na rynek amerykański, poprzez poznanie zasad i zwyczajów panujących w Dolinie Krzemowej, pozyskanie potencjalnych kontrahentów lub inwestorów i zaprezentowanie potencjału własnego przedsiębiorstwa. Cały program podzielony jest na trzy etapy, z których pierwszy i drugi są realizowane w Polsce, a trzeci na terenie USA, w Kalifornii. I tak, obejmują one:

- udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (pierwszy etap),

- pomoc w opracowaniu strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (drugi etap),

- konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez przedsiębiorcę specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach typu B2B i B2C (trzeci etap, na terenie USA).

Uczestnikiem projektu może być mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

- ma siedzibę (miejsce zamieszkania) na terenie Polski,

- prowadzi działalność gospodarczą w branży wysokich technologii, to jest: informatyki, teleinformatyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii środowiskowych, w szczególności alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych, a także aeronautyki, technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa, produkcji sprzętu medycznego oraz farmaceutyków nie krócej niż rok i nie dłużej niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie,

- w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udział w projekcie, a jeżeli prowadzi krócej działalność – przez cały okres jej prowadzenia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż towarów lub usług na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży – nie mniejszy niż 10 proc.

W ramach projektu, przedsiębiorcy, którzy zostaną zakwalifikowani, otrzymują wsparcie w postaci tzw. pomocy de minimis, która jest podzielona w następujący sposób:

- I etap - 504,68 zł bezgotówkowo i obejmuje: usługi szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie,

- II etap - 4787,37 zł bezgotówkowo i obejmuje: usługi doradcze i szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie, cztery noclegi, miejsce parkingowe,

- III etap: do 55 tys. zł w formie zaliczki i refundacji, przeznaczone na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich oraz udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Koszty transportu na wszystkich etapach projektu, a także pobytu (w tym zakwaterowania) w Dolinie Krzemowej w ramach trzeciego etapu, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie poświęconej temu programowi.

Pierwotnie nabór wniosków miał się zakończyć ósmego grudnia. Ostatecznie został przedłużony o tydzień. Tym samym firmy, zaliczane do kategorii MSP i działające w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami, mają jeszcze szansę, aby przystąpić do projektu. A co on daje?

Polski Most Krzemowy ma być okazją do wejścia na rynek amerykański, poprzez poznanie zasad i zwyczajów panujących w Dolinie Krzemowej, pozyskanie potencjalnych kontrahentów lub inwestorów i zaprezentowanie potencjału własnego przedsiębiorstwa. Cały program podzielony jest na trzy etapy, z których pierwszy i drugi są realizowane w Polsce, a trzeci na terenie USA, w Kalifornii. I tak, obejmują one:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona