Przedsiębiorcy w wydanym stanowisku wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia do polskiego system prawnego możliwości stosowania takiego rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń.

Zdaniem Rady Przedsiębiorczości szczególnie groźny dla stabilnego rozwoju gospodarczego jest zamiar dopuszczenia konfiskaty mienia osób i przedsiębiorstw bez związku z popełnieniem ciężkiego przestępstwa. - Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania rodzą nieznane w państwie prawa niebezpieczeństwo dla wszystkich, który podejmują trud i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej - czytamy w stanowisku.

Rada zwraca uwagę, że podejmowanie tak niebezpiecznych inicjatyw w dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, który skutkuje często przerwaniem dotychczasowej sieci współpracy gospodarczej, dodatkowo tylko pogorszy warunki wykonywania działalności gospodarczej i zatrudnienia w Polsce. - Nawet jeżeli intencje projektodawców są godne uwzględnienia, to nie wolno wprowadzać rozwiązań, które przerzucą obowiązek wykazywania pochodzenia majątku z organów ścigania na przedsiębiorców - podkreślono.

W stanowisku zauważono także, że jednym z milowych kroków ostatnich lat było wyraźne zadeklarowanie w Konstytucji Biznesu zaufania do przedsiębiorcy. Tymczasem konfiskata prewencyjna to nic innego jak deklaracja już nie tylko całkowitego braku zaufania, ale wręcz przyzwolenie na bezkarne godzenie w dobre imię tysięcy uczciwych przedsiębiorców. - Budowana latami reputacja może bardzo szybko lec w gruzach, a jej odbudowa może być już niemożliwa - ostrzega Rada Przedsiębiorczości.

Jej zdaniem, projekt przepisów o konfiskacie prewencyjnej to jednoznaczna zapowiedź pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.