Dublowanie sieci szkodzi operatorom i klimatowi

Przedłużające się prace nad prawem komunikacji elektronicznej odsuwają w czasie rozwiązanie wielu problemów, m.in. związanych z podwajaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

Publikacja: 05.04.2023 07:38

Dublowanie sieci szkodzi operatorom i klimatowi

Foto: AdobeStock

Na kwestię tę podczas wysłuchania zwróciła uwagę Fundacja Open Allies. To organizacja założona przez dwie firmy będące tzw. operatorami hurtowymi. Ich działalność polega na tworzeniu otwartych sieci światłowodowych i udostępnianiu ich (odpłatnie) chętnym dostawcom usług telekomunikacyjnych. Fundacja zwraca uwagę, iż aktualnie obowiązujące przepisy, jak również te w projektach PKE i przepisów je wprowadzających zobowiązują operatorów do udostępnienia wybranych fragmentów sieci. Najczęściej są to ostatnie odcinki, czyli przyłącze do budynku i instalacje w jego wnętrzu. Jednocześnie przepisy przewidują obowiązek umożliwienia operatorowi wybudowania takiego przyłącza telekomunikacyjnego oraz instalacji wewnątrzbudynkowej.

Czytaj więcej

Lex pilot i retencja danych. "Rząd ryzykuje dla chwilowej wygody służb"

– Dotychczas możliwość budowania dodatkowych przyłączy i instalacji budynkowych była ograniczona w przypadku, gdy istniała możliwość wykorzystania tych istniejących – mówi Karolina Pawlik, PR Manager z firmy Fiberhost, jednej z fundatorów Open Allies. – W projektowanych ustawach brakuje takiego ograniczenia, co wydaje się luką budzącą poważne wątpliwości interpretacyjne i powodującą ryzyko nieefektywnego i nieracjonalnego dublowania sieci – dodaje.

Wskazuje on, że jest to zjawisko bardzo niekorzystne zarówno z punktu widzenia operatora hurtowego, jak również całego rynku (przede wszystkim, zamiast dublować sieć, należy ją doprowadzać do nowych lokalizacji). Problem dostrzegła także Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, która wskazuje także na środowiskowy aspekt problemu – dublowanie sieci zwiększa bowiem emisyjność.

– Wykładnia projektowanego przepisu art. 174 PKE, który przewiduje obowiązek zapewnienia m.in. przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego dostępu do okablowania wraz z powiązanymi zasobami, jeżeli powielenie tego okablowania byłoby ekonomicznie nieefektywne lub technicznie niewykonalne, może prowadzić do wniosku o znacznie węższym zakresie takiego obowiązku, aniżeli obowiązujący obecnie na podstawie art. 139 prawa telekomunikacyjnego – mówi Krzysztof Rożko, radca prawny, wspólnik zarządzający w KRW Legal specjalizujący się m.in. w prawie nowych technologii.

Obowiązek ten dotyczy udostępniania do współkorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej i nieruchomości, współkorzystania z kabli telekomunikacyjnych w budynku, zapewniania możliwości korzystania z instalacji telekomunikacyjnej budynku, jak również punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną.

Etap legislacyjny: po I czytaniu w Sejmie

Na kwestię tę podczas wysłuchania zwróciła uwagę Fundacja Open Allies. To organizacja założona przez dwie firmy będące tzw. operatorami hurtowymi. Ich działalność polega na tworzeniu otwartych sieci światłowodowych i udostępnianiu ich (odpłatnie) chętnym dostawcom usług telekomunikacyjnych. Fundacja zwraca uwagę, iż aktualnie obowiązujące przepisy, jak również te w projektach PKE i przepisów je wprowadzających zobowiązują operatorów do udostępnienia wybranych fragmentów sieci. Najczęściej są to ostatnie odcinki, czyli przyłącze do budynku i instalacje w jego wnętrzu. Jednocześnie przepisy przewidują obowiązek umożliwienia operatorowi wybudowania takiego przyłącza telekomunikacyjnego oraz instalacji wewnątrzbudynkowej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja