Dotychczasowe zasady udzielania dotacji przez ZUS skończą się po wyczerpaniu pieniędzy zaplanowanych na 2018 r. Firmy, które już złożyły wniosek i czekają w kolejce na jego rozpatrzenie, będą musiały przestawić się na nowe zasady.

W ciągu dziewięciu miesięcy od wejścia nowelizacji w życie (nastąpi to 1 stycznia 2018 r.) prezes ZUS ogłosi konkurs. Firmy będą miały co najmniej miesiąc na złożenie wniosku o dofinansowanie. Kwota dotacji w firmie zatrudniającej od jednego do dziewięciu osób będzie wynosiła do 90 proc. szacowanej wartości projektu. Zatrudniające od 10 do 49 osób dostaną do 80 proc., a te, w których pracuje od 50 do 249 osób, mogą liczyć na dofinansowane do 60 proc., a w największych firmach zatrudniających powyżej 250 osób – tylko 20 proc. szacowanej wartości projektu. Szczegółowe zasady udzielania dotacji, maksymalną kwotę zależnie od wielkości firmy i wysokość kwoty do podziału na dany rok określi jednak prezes ZUS w regulaminie konkursu.

Konkurs będzie rozstrzygany przez specjalną komisję do najpóźniej 31 grudnia. Firmy które nie dostaną dotacji, będą musiały więc poczekać ze złożeniem wniosku do następnego konkursu za rok. Firma która dostanie dotację, po następną będzie mogła wystąpić dopiero po upływie trzech lat.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu