Nieuzasadnione zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości negatywnie wpływa na sytuację dłużnika. Otrzymuje on piętno podmiotu, którego wypłacalność stoi pod znakiem zapytania. Taki sygnał odstrasza kontrahentów i utrudnia kontynuowanie działalności.

Wniosek upadłościowy składany przez wierzyciela