Bartosz Sierakowski

Dodatkowe zabezpieczenie dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu

W jednym z wariantów postępowania o zatwierdzenie układu dłużnikowi przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umów kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa. To, jak szybko będzie mógł z niej skorzystać, w dużej mierze zależy od jego aktywności.

Odpowiedzialność członków zarządu w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Zainicjowanie postępowania o zatwierdzenie układu nie chroni członków zarządu przed odpowiedzialnością za niezłożenie wniosku upadłościowego w terminie. Projektowane zmiany taką ochronę zapewnią – od daty obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Obwieszczenie o złożeniu wniosku upadłościowego przez wierzyciela niezgodne z przepisami

Zdarza się, że wierzyciel składając wniosek upadłościowy pragnie wymusić na dłużniku zapłatę zaległej faktury w zamian za cofnięcie wniosku, wykorzystując to rozwiązanie jako tańszą formę egzekucji. Jeśli taka informacja przedostanie się na rynek, może spowodować nieodwracalne szkody w działalności przedsiębiorcy.

Bartosz Sierakowski: Restrukturyzacja do kolejnej zmiany

Widoczny jest trend wspierania procesów ratowania przedsiębiorców, a więc polityka drugiej szansy, zamiast ich eliminowania z rynku.

Czy wierzyciel powinien ustanowić hipotekę tuż przed bankructwem kontrahenta?

Tarapaty finansowe dłużnika często oznaczają dla jego kontrahentów trudności z odzyskaniem należnych im środków. Jeżeli zobowiązany nie ma dość majątku, by zaspokoić z niego wszystkich swoich wierzycieli, to pozycja poszczególnych uprawnionych będzie zależna w dużej mierze od tego, czy zawczasu ustanowili zabezpieczenie spłaty swoich wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności po nowelizacji prawa upadłościowego

Od 1 grudnia 2021 r. każdy wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym powinien zgłosić swoją wierzytelność syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od zasady tej są wyjątki.

Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Od 1 grudnia 2021 r. możliwe jest wnoszenie i doręczanie pism oraz dokumentów przez system teleinformatyczny – Krajowy Rejestr Zadłużonych, wgląd w akta sprawy online, a także do katalogu formularzy, które mają ułatwić sporządzanie pism w poszczególnych postępowaniach.

Prawo dostępu wspólnika do dokumentów spółki z o.o.

Każdy wspólnik, niezależnie od tego czy posiada 1 czy 99 proc. udziałów ma prawo do indywidualnej kontroli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co do zasady, za wspólnika uważana jest osoba wpisana do księgi udziałów, którą prowadzi zarząd spółki.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli, poprzez sprawiedliwe rozdzielenie między nimi funduszów pozyskanych z likwidacji masy upadłości. Żeby jednak wierzyciele uczestniczyli w podziale funduszów, na etapie sporządzania przez syndyka listy wierzytelności, muszą wykazać się aktywnością. Co i kiedy powinni zrobić, a także ile to będzie ich kosztować?

Konsekwencje złożenia wniosku upadłościowego w złej wierze

Ustawodawca zapewnił rozwiązanie, które ma powstrzymywać wierzycieli od żądania ogłoszenia upadłości dłużnika, gdy w istocie nie ma ku temu podstaw.