Wojciech Bobik

Uprawnienia zarządu upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie upadłości, choć istotnie wpływa na sposób funkcjonowania spółki z o.o., nie wygasza jej organów, ani nie zmienia stosunków właścicielskich. Członkowie zarządu nie tracą swych mandatów, a wspólnicy zachowują udziały. Jednak ich wpływ na sprawy spółki ulega znacznemu ograniczeniu.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli, poprzez sprawiedliwe rozdzielenie między nimi funduszów pozyskanych z likwidacji masy upadłości. Żeby jednak wierzyciele uczestniczyli w podziale funduszów, na etapie sporządzania przez syndyka listy wierzytelności, muszą wykazać się aktywnością. Co i kiedy powinni zrobić, a także ile to będzie ich kosztować?

Konsekwencje złożenia wniosku upadłościowego w złej wierze

Ustawodawca zapewnił rozwiązanie, które ma powstrzymywać wierzycieli od żądania ogłoszenia upadłości dłużnika, gdy w istocie nie ma ku temu podstaw.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki – kiedy się przedawnia?

Wierzycielom oddano do dyspozycji szereg instrumentów, pozwalających sięgnąć do kieszeni członków zarządu, w celu zaspokojenia roszczeń należnych od spółki. Muszą to jednak zrobić w określonym terminie, gdyż po jego upływie stracą do tego prawo.

Kiedy menedżerowie ponoszą odpowiedzialność za długi spółki

Dopóki w spółce akcyjnej lub w prostej spółce akcyjnej wystarcza środków na spłatę jej wierzycieli, dopóty wierzyciele nie mają możliwości sięgnąć do kieszeni członków zarządu lub dyrektorów dłużnej spółki. Sytuacja zmienia się, gdy tych środków nie ma.