Od dawna oczekiwana przez przedsiębiorców zmiana przepisów została wpisana do planu prac legislacyjnych rządu. Projekt ma być gotowy dopiero w trzecim kwartale tego roku. Wszystko wskazuje więc, że zmiany w kodeksie pracy mogą nastąpić jeszcze w tym roku.

W myśl założeń projektu pracodawcy zyskają prawo do wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. W noweli mają znaleźć się szczegółowe zasady takich kontroli.

Czytaj też: Przewoźnicy domagają się prewencyjnych badań kierowców

Co więcej, przedsiębiorcy będą mieli takie uprawnienia nie tylko w stosunku do etatowych pracowników, ale także osób wykonujących pracę na innej podstawie, w tym współpracujących w postaci działalności gospodarczej.

– Warto, aby ustawodawca w nowych przepisach jak najszerzej zakreślił możliwości badania pracowników, bez ograniczania ich do określonych branż, np. transportowej – komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu prawa pracy w Konfederacji Lewiatan. – Chodzi o to, by przedsiębiorcy mogli badać ich trzeźwość wszędzie, gdzie widzą taką konieczność. Czyli nie tylko tam, gdzie trzeźwość ma wpływ na bezpieczeństwo publiczne, ale też na terenie zakładu pracy, gdy alkohol czy inne środki odurzające mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy czy wizerunek pracodawcy.