Tag:

Obowiązki Pracownika

Powiązane

Kadry

Szef nie może zakazać podjęcia dodatkowej pracy

Tak przed, jak i po ostatniej nowelizacji kodeksu pracy, pracodawca może zabronić pracownikowi dodatkowej pracy, gdy ma ona służyć konkurencji. Teraz jednak zakaz stosowania tego zakazu wyraźnie wynika z przepisów.

Szef może wymagać wizji i fonii na spotkaniu online

Małe mieszkanie czy prywatność domowników nie usprawiedliwia odmowy pracownika używania kamery i mikrofonu podczas firmowego połączenia zdalnego.

Świadczenie obowiązków zdalnie musi gwarantować ochronę danych

Pracodawcy powinni dobrać odpowiednie środki techniczne i zawczasu ustalić, jakie działania powinni podejmować pracownicy, a jakich się wystrzegać, aby praca zdalna nie wpłynęła negatywnie na bezpieczeństwo danych.

Katarzyna Wilczyk: Pensja za udawanie może być niewypłacona

Symulowanie wykonywania pracy może stanowić podstawę roszczeń pracodawcy o odszkodowanie za „kradzież czasu pracy” również i przed polskimi sądami.

Kontrola trzeźwości w firmach już możliwa

Pracodawcy mogą badać podwładnych przy użyciu alkomatu czy narkotestów.

Wymuszanie pracy zdalnej skończy się zwolnieniem

Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, który kwestionuje organizację pracy w firmie.

Nie oddał służbowego auta, bo poszedł na L4. Ważne orzeczenie SN

Czy pracodawca może żądać zwrotu pojazdu służbowego w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego pracownika? W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy.

Trybunał w Strasburgu wydał wyrok ws. GPS w służbowych autach

Geolokalizator w firmowym samochodzie stanowi ingerencję w prawo do poszanowania prywatności pracownika, ale jest to ingerencja legalna - uznał Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Niezgoda na badanie trzeźwości obciąży pracownika

Nowe przepisy nie przesądzają wprost, czy zatrudniony musi poddać się badaniu alkomatem.

Wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników budzi pytania

Pracodawcy nie wiedzą, czy wolno sprawdzać pracownika poza czasem określonym w regulaminie.