Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) honoruje sprawozdania finansowe, jakie składają drobni przedsiębiorcy, by wykazać, że dysponują odpowiednimi środkami do prowadzenia działalności. Takie stanowisko przedstawił GITD po tym, jak Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego Najlepsza droga zarzucało, że jest inaczej.

Problem drobnych przewoźników (o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" 27 lipca w artykule „Biegły rewident nie jest potrzebny przewoźnikowi") polega na tym, że w Biurze Transportu Międzynarodowego GITD i w starostwach powiatowych byli odprawiani z kwitkiem, gdy przedstawiali przygotowane przez siebie sprawozdania finansowe. Urzędnicy wskazywali, że taki dokument powinien sporządzić biegły rewident, a to dla firmy wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Sprawozdanie finansowe jest jedną z form potwierdzających, że firma dysponuje środkami na zabezpieczenie finansowe w wysokości 9  tys. euro na pierwszy pojazd i 5 tys. euro na każdy następny. Warunek ten wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 dotyczącego zawodu przewoźnika drogowego. Przepisy te wymagają, by sprawozdanie było podpisane przez osobę odpowiednio upoważnioną.

Mariusz Miąsko, wiceprezes Stowarzyszenia Najlepsza droga, wskazuje, że przewoźnik będący osobą fizyczną, czyli sam przedsiębiorca, jest   odpowiednio upoważniony w rozumieniu wspomnianego rozporządzenia 1071/2009 do potwierdzania rocznego sprawozdania finansowego.

Podobne stanowisko przedstawiło także Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze. Zajmowało się ono skargą przedsiębiorcy na decyzję starostwa, które nie przyjęło mu sprawozdania.

Mirosław Maksimiuk, zastępca GITD, twierdzi, że w Biurze Transportu Międzynarodowego sprawozdania od drobnych przedsiębiorców są honorowane. Na poparcie tych słów podaje, że od osób fizycznych prowadzących działalność przewozową przyjęto 635 takich dokumentów. Zapowiada też, że przypadki odmowy przyjęcia sprawozdania finansowego od drobnych przedsiębiorców będą zbadane, a osoby winne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.