Jakie ograniczenia wynikają z sumy ubezpieczenia

Publikacja: 25.03.2015 01:00

Jakie ograniczenia wynikają z sumy ubezpieczenia

Foto: Rzeczpospolita

- Chcę zawrzeć umowę ubezpieczenia ochrony prawnej. Od czego zależy suma ubezpieczenia i co ona oznacza?

Podczas zapoznawania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia jednym z określeń, które wywołuje zainteresowanie przedsiębiorców, jest suma ubezpieczenia. Co do zasady wyznacza ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że może on wypłacić ubezpieczonemu świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej, określonej w umowie ubezpieczenia. A zatem może się zdarzyć, że w czasie trwania umowy ubezpieczenia zaistnieje kilka zdarzeń ubezpieczeniowych, które przyczynią się do przekroczenia tej sumy.

Suma ubezpieczenia w zależności od zakresu ochrony i objętego ochroną interesu majątkowego może się różnić. Ubezpieczenie ochrony prawnej służy bowiem ochronie interesów majątkowych, a w szczególności ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu środków finansowych koniecznych do prowadzenia sporów prawnych bądź rozwiązywania problemów innego rodzaju, lecz precyzyjnie określonych w ogólnych warunkach zawartej umowy. A zatem trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy wysokość sumy ubezpieczenia jest jednakowa dla każdej polisy, bo będzie ona zróżnicowana w zależności od sfery życia, z którą jest związana. Bardzo ważne jest, że polisa ta może dotyczyć zarówno życia prywatnego, jak i biznesu, a także problemów z dziedziny np. prawa pracy czy karnego.

Należy również podkreślić, iż ubezpieczenie ochrony prawnej to nie tylko możliwość ubiegania się o zwrot kosztów wynagrodzenia prawnika. Suma ubezpieczenia określona w ubezpieczeniu ochrony prawnej w zakresie oznaczonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia służy również pokryciu wydatków związanych m.in. z kosztami:

- sądowymi, np. opłatą od pozwu, apelacją, wynagrodzeniem biegłych, stawiennictwem świadków;

- procesu strony przeciwnej, które mogą być zasądzone wyrokiem sądu;

- postępowania egzekucyjnego;

- egzekucji administracyjnej;

- opłatami w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej;

- sądu polubownego;

- tłumaczenia dokumentów niezbędnych do obrony interesów prawnych ubezpieczonego.

Dodatkowym elementem umowy ubezpieczenia ochrony prawnej mogą być również świadczenia prawne zmniejszające ryzyko wystąpienia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Polegają one na udzielaniu ubezpieczonym porad prawnych, które jednak nie pomniejszają sumy ubezpieczenia, bo w zakresie przewidzianym umową przysługują z tytułu opłacania składek za ubezpieczenie.

A zatem korzystanie z usługi informacji prawnej, czyli pomocy prawnika na drodze kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, nie stanowi zdarzenia ubezpieczeniowego, z którym związane jest wypłacenie konkretnego świadczenia z ubezpieczenia ochrony prawnej, skutkującego zmniejszeniem wysokości sumy ubezpieczenia.

- Chcę zawrzeć umowę ubezpieczenia ochrony prawnej. Od czego zależy suma ubezpieczenia i co ona oznacza?

Podczas zapoznawania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia jednym z określeń, które wywołuje zainteresowanie przedsiębiorców, jest suma ubezpieczenia. Co do zasady wyznacza ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że może on wypłacić ubezpieczonemu świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej, określonej w umowie ubezpieczenia. A zatem może się zdarzyć, że w czasie trwania umowy ubezpieczenia zaistnieje kilka zdarzeń ubezpieczeniowych, które przyczynią się do przekroczenia tej sumy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży