Polska ma czas na implementowanie nowych unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych do kwietnia 2016 r. Obecny rząd rozpoczął prace nad zupełnie nową ustawą wdrażającą dyrektywę, którą przyjęła jeszcze poprzednia Rada Ministrów. Wśród ekspertów pojawiają się opinie, że lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie tzw. małej nowelizacji, która wprowadziłaby tylko przepisy niezbędne do implementowania dyrektywy, a później można rozpocząć pracę nad kompleksowym nowym prawem zamówień. Taką opinię prezentowano m.in. podczas wczorajszej konferencji Konfederacji Lewiatan.

Marek Kowalski, przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan, podkreślał, że do projektu zgłoszono w trakcie prac aż 700 uwag.

– Rynek zamówień publicznych jest jednym z najistotniejszych działów polskiej gospodarki – wszelkie zmiany, jakie na nim zachodzą, mają wpływ na pozostałe sektory. Niewłaściwe regulacje dotyczące zamówień publicznych mogą negatywnie przełożyć się na kondycję wielu firm i tym samym spowodować wzrost bezrobocia czy szarej strefy, jak również spotęgować kłopoty z płynnością finansową w obrocie gospodarczym – uważa Kowalski.

Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka podkreślali, że jest możliwe szybkie przyjęcie noweli, która wprowadzałaby zmiany niezbędne z punktu widzenia implementacji unijnych dyrektyw. Mecenas Hartung podkreślał, że zmiany w tym trybie wymaga kilkanaście obszarów. Konieczne jest m.in. doprecyzowanie definicji, rezygnacja z podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, wprowadzenie nowego trybu, tj. partnerstwa innowacyjnego. Jednocześnie powinna rozpocząć się szeroka debata nad nowymi przepisami prawa zamówień.

Tymczasem projektem przygotowanym przez rząd PO zajmuje się już komitet stały Rady Ministrów. Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki zgłosił autopoprawkę, w której proponuje m.in. doprecyzowanie kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością zamówień oraz przepisów dotyczących wykonawców zajmujących się realizacją misji użyteczności publicznej.