Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia dwa fundusze, których łączne środki na inwestycje wyniosą 2 mld zł. NCBR CVC (Corporate Venture Capital) i NCBR VC (Venture Capital) w najbliższych latach będą kreowały rynek inwestycji w technologie.

– Rozpoczęcie działalności NCBR CVC i NCBR VC ma przełomowe znaczenie dla rozwoju polskiego rynku venture capital. Kładziemy fundamenty pod system komercjalizacji projektów B+R z wykorzystaniem instrumentów finansowych. To ważne dopełnienie stworzonego przez NCBR ekosystemu wspierania polskich projektów technologicznych na wszystkich etapach rozwoju – powiedział Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Nasi przedsiębiorcy i naukowcy, którzy chcą wprowadzać na rynek przełomowe technologie i produkty, zasługują na to, żeby współpracować z najlepszymi – te dwa Fundusze to gwarancja takiej współpracy – dodał minister.

– Uruchamiając NCBR CVC i NCBR VC nie myślimy wyłącznie o teraźniejszości i wypełnieniu luki kapitałowej na polskim rynku venture capital. Inwestowane przez nas pieniądze będą pracować na rynku przez długi czas, zapewniając finansowanie przełomowym projektom technologicznym, które mogą stać się wizytówką Polski na świecie. Dzięki tym instrumentom wielokrotnie zwiększy się dostęp MSP do finansowania projektów z udziałem prac badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu kapitału typu venture – podkreślił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na mocy umowy podpisanej pomiędzy NCBiR, a VC3.0 sp. z o.o. i FinCrea TFI S.A. zostanie uruchomiony Fundusz Funduszy NCBR VC, którego łączne środki na inwestycje wyniosą ponad 1,1 mld zł. Jednocześnie, dzięki podpisom złożonym na załącznikach do zawartej pod koniec zeszłego roku umowy pomiędzy NCBiR, a PFR Ventures i BGK TFI, swoją działalność zainaugurował Fundusz Funduszy NCBR CVC, którego łączne środki na inwestycje wyniosą prawie 900 mln zł.

Pieniądze na rozwój

Obie inicjatywy mają znacząco zwiększyć skalę działalności funduszy podwyższonego ryzyka, które będą inwestować w nowe, obiecujące przedsięwzięcia firm działających w sektorze nowych technologii (obiecujące start-upy). Zgodnie z modelem VC, inwestycje będą polegały na wejściu kapitałowym w rozwijające się przedsiębiorstwo, które, co do zasady, będzie musiało działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (tak, aby możliwe było objęcie jego udziałów lub akcji). Środki te powinny pomóc w dynamicznym rozwoju firmy i np. przetestowaniu i wprowadzeniu na rynek nowego produktu (procesu, usługi, technologii), a w konsekwencji przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Po osiągnięciu tego celu, fundusz powinien dokonać wyjścia z inwestycji (odsprzedaż udziałów, akcji właścicielom lub ich sprzedaż na rynku), a zarobione pieniądze przeznaczyć na kolejne inwestycje. Dzięki temu część środków publicznych zaangażowanych w takie przedsięwzięcia, będzie powracać do obiegu i wspierać kolejnych przedsiębiorców.

Wsparcie korporacji

Jednak to nie jedyne zalety programów. Dodatkowo, poprzez założenie współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (model CVC), w tym także zagranicznymi, część małych, objętych wsparciem firm, będzie mogła liczyć na szybszą komercjalizację swoich pomysłów, poprzez oferowanie ich wspomnianym dużym podmiotom, a także szybsze umiędzynarodowienie, jeżeli partnerem w projekcie będzie firma zagraniczna. Założenie jest bowiem takie, że firmy te będą poszukiwać obiecujących start-upów pod kątem ich własnej działalności. Tak, aby podmioty te mogły uzupełnić, unowocześnić lub wzbogacić ofertę dużego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, dzięki inicjatywie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powstał pierwszy tego typu profesjonalny inwestor instytucjonalny – NCBR CVC. Na początku będzie on dysponował kwotą 880 mln zł, z czego połowa to wkład NCBR. Pozostałe 50 proc. do funduszu wniosą inwestorzy korporacyjni. Funduszem Funduszy będzie zarządzało konsorcjum PFR Ventures i BGK TFI, a w skład zespołu zarządzającego wejdą najlepsi specjaliści z branży VC.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Finansowanie będzie udzielane funduszom CVC, w których inwestorami prywatnymi będą duże przedsiębiorstwa, zarządzane przez niezależne podmioty. NCBR CVC zamierza stworzyć od 6 do 9 takich funduszy o kapitalizacji od 60 do 100 mln zł, w różnych sektorach rynku. NCBR i inwestorzy korporacyjni będą wnosić wkład w stosunku 1:1, a maksymalne zaangażowanie w jeden projekt to ok. 35 mln zł. Jak już zostało powiedziane, poza wsparciem finansowym typu VC, spółki portfelowe otrzymają możliwość weryfikacji swoich pomysłów w danej korporacji, a także szybszego wdrożenia. Gdy rolę inwestora prywatnego w funduszu CVC pełnić będzie korporacja międzynarodowa, polskie startupy zyskają dodatkowo możliwość szybszej ekspansji poza Polskę.

Inwestycja i wyjście

Z kolei Fundusz Funduszy NCBR VC będzie dysponował ponad miliardem złotych (w tym przynajmniej połowa to środki inwestorów prywatnych, zapewniane na poziomie funduszy VC). To pierwszy polski, profesjonalny inwestor instytucjonalny, systemowo zapewniający finansowanie dla funduszy VC na w pełni rynkowych zasadach, który będzie zarządzany przez konsorcjum doświadczonych na rynku venture capital prywatnych firm VC3.0 sp. z o.o. i FinCrea TFI S.A., a jego celem jest zbudowanie portfela najlepszych funduszy VC i nastawienie na zwrot z inwestycji. NCBR VC zbuduje kilka funduszy VC o łącznej kapitalizacji ok. miliarda złotych, przy minimum 50 procentowym udziale środków inwestorów prywatnych. W ciągu kilku najbliższych lat zainwestują one w małe i średnie firmy o profilu technologicznym z wysokim potencjałem rozwoju, a następnie, w założeniu, dokonają zyskownego wyjścia z inwestycji. Stawiające na innowacje przedsiębiorstwa otrzymają więc wsparcie w kluczowej dla ich rozwoju fazie, gdy zwiększają skalę swojej działalności.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Co to jest CVC

Corporate Venture Capital jest funduszem inwestycyjnym, który, w odróżnieniu od typowego funduszu venture capital, jest tworzony przez firmę, której podstawowym przedmiotem działalności nie jest zwykle inwestowanie w inne przedsiębiorstwa. Chodzi raczej o tradycyjne firmy z branży przemysłowej lub usługowej, które poprzez stworzenie własnego działu inwestycyjnego poszukują obiecujących start-upów. Inwestując w takie firmy, zyskują świeże pomysły, kapitał ludzki, mogą ograniczyć własne wydatki na prace badawczo-rozwojowe, lepiej poznają nowe rynki oraz rozszerzają i unowocześniają własną ofertę.