Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa przewiduje, że sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swych ofiar.  Nowe przepisy poparły wszystkie kluby parlamentarne. Ustawa trafiła do Senatu.

Damski bokser trafi do noclegowni

Nowelizacja kilku ustaw m.in. Kodeksu postępowania cywilnego, zwana potocznie ustawą antyprzemocową, przewiduje natychmiastowe odizolowanie sprawców przemocy od ofiar. Winny stosowania przemocy dostanie też zakaz zbliżania się do ofiar. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą. Obecnie  ofiara musi czekać miesiącami na orzeczenie sądu, a do tego czasu zmuszona jest przebywać pod jednym dachem z oprawcą lub samodzielnie szukać pomocy.

Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w sprawach związanych z przemoc domową będzie miała nie tylko policja, ale także Żandarmeria Wojskowa. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie obowiązywać przez 14 dni, a na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Nakaz będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych.

Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, policja będzie mogła zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy narazi się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach pisma procesowe będą mogły być doręczane nie tylko przez pocztę, ale również za pośrednictwem policji. Będzie ona też zobowiązana do udzielania sądowi wszelkiej pomocy niezbędnej do szybkiego zakończenia sprawy, np. przy ustaleniu adresu świadka. W pewnych przypadkach sąd będzie mieć trzy dni na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Poza tym osoby domagające się zastosowania takich środków wobec sprawy przemocy będą zwolnione z kosztów sądowych. Ofiary będą też mogły uzyskać pomoc psychologiczną lub wsparcie i leczenie w zakresie uzależnień, które są główną przyczyną przemocy domowej.

Romanowski: Konwencja już niepotrzebna

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski uważa, że projekt ustawy antyprzemocowej potwierdza, iż Konwencja Stambulska (Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) z prawnego punktu widzenia jest zbędna.

– Dla nas ważne są realne i skuteczne działania. Nie kierujemy się ideologią, którą przesycona jest Konwencja Stambulska, ale realnymi działaniami. Standard ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem w ustawie przyjętej przez Sejm jest wyższy niż w Konwencji Stambulskiej. Ta konwencja promuje ideologię gender, popieraną przez środowiska LGBT i wspieraną przez lobby homoseksualne. A to w naszej ocenie jest szkodliwe dla Polski – podkreślił minister Romanowski na konferencji prasowej.

Ocenił, że rządy lewicowe i liberalne przez wiele lat nie reagowały na postulaty środowisk pomagających ofiarom przestępstw.

– Dopiero inicjatywa ministra Ziobro, praca Ministerstwa Sprawiedliwości pod jego kierownictwem i działania rządu Zjednoczonej Prawicy sprawiły, że system ochrony osób dotkniętych przemocą domową jest dobrze zorganizowany. Ważna jest przewidziana w naszym projekcie natychmiastowość działania. Ustawa antyprzemocowa daje policji nowe narzędzie w postaci wystawienia natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Ofiara nie będzie już musiała uciekać z domu ani pozostawać przez dłuższy czas ze sprawcą przemocy. Policja już w momencie interwencji, po szczegółowym zbadaniu, czy zachodzą przesłanki zagrożenia życia lub zdrowia, będzie wydawać natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania – stwierdził minister  Romanowski.

Według statystyk policji, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. W 2019 r.  odnotowano 74 tys. 313 przypadków wypełnienia tzw. Niebieskiej Karty  (w tym 61 tys. 076 wszczynających procedurę i 13 tys. 237 dotyczących kolejnych przypadków w trakcie procedury). Ogólna liczba ofiar przemocy to ponad 88 tys. osób (w tym 65 tys. 195 kobiet, 10 tys. 676  mężczyzn i 12 tys. 161 małoletnich).