Sprzeciw został przedstawiony podczas Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, obradującej w Luksemburgu w dniach 7-8 października br.

W ogłoszonym na forum Parlamentu Europejskiego orędziu zapowiedziano, że KE przedstawi program wzmocnienia praw osób LGBT, który miałby prowadzić do legalizacji „małżeństw” homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci we wszystkich państwach UE.

Czytaj więcej

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Sąd: Matka Boska w tęczowej aureoli to nie bluźnierstwo

"To unijna inicjatywa, która uderza w tradycyjny model rodziny i łamie międzynarodowe rezolucje, np. Konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r., ratyfikowaną przez Polskę i wszystkie państwa UE" - twierdzi Ministerstwo.

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że było gotowe poprzeć ten dokument, ale wtedy, gdyby zostały z niego wyeliminowane rozwiązania nacechowane ideologią środowisk LGBT i tzw. tęczowych rodzin, czyli związków homoseksualnych.

"W zakresie prawa rodzinnego są one niezgodne z polską Konstytucją, która jasno stanowi, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny" - twierdzi Ministerstwo.