Majątek wspólny a osobisty

Małżeńska wspólność majątkowa obowiązuje od momentu zawarcia związku małżeńskiego aż do jego zakończenia, chyba że doszło do jej zniesienia, np. na skutek zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej albo wobec prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, ale nawet w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej niektóre przedmioty majątkowe, określone w ustawie, wchodzą i należą do majątku osobistego jednego z małżonków.

Czytaj więcej:

Co się należy tylko mężowi, a co jedynie żonie

Jak ustawowić rozdzielność

Rozdzielność majątkowa następuje głównie na skutek prawomocnego orzeczenia rozwodu, ale można ją też uzyskać na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej lub po orzeczeniu sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Czytaj więcej:

Jak mądrze uzyskać rozdzielność majątkową

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Można wcześniej

Rozdzielność majątkowa między małżonkami powstaje z datą oznaczoną przez sąd w prawomocnym wyroku, który ją ustanawia. Co do zasady data ustanowienia przypada na dzień nie wcześniejszy niż data wniesienia pozwu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa.

Czytaj więcej:

Gdy są ważne przyczyny, data może być wsteczna