Sygnalista jest chroniony mimo braku krajowych przepisów

Ponieważ dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów wciąż nie została implementowana do polskiego porządku prawnego, sąd może stosować jej precyzyjne zapisy bezpośrednio.

Publikacja: 11.01.2024 02:00

Sygnalista jest chroniony mimo braku krajowych przepisów

Foto: Adobe Stock

Sąd Rejonowy w Toruniu w  wyroku z 12 lipca 2023 r. (IV P 171/22) rozpoznał sprawę pracownika zatrudnionego na uczelni wyższej. Uznał, że jako osoba zgłaszająca naruszenia prawa w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (DzU UE L z 2019 r. nr 305, str. 17 ze zm.) podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi, przewidzianej w  tej dyrektywie, w tym ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Pomimo że przepisy prawa krajowego wprost nie ustanawiają zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości w funkcjonowaniu pracodawcy, to jednak występuje on w polskim porządku prawnym w ramach tzw. skutku wertykalnego dyrektywy. Warunkiem bezpośredniego zastosowania unijnego prawa jest w tym wypadku, aby spór prawny istniał pomiędzy jednostkami a podmiotami stanowiącymi emanację państwa.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego