Kamil Nazimek

Sygnalista jest chroniony mimo braku krajowych przepisów

Ponieważ dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów wciąż nie została implementowana do polskiego porządku prawnego, sąd może stosować jej precyzyjne zapisy bezpośrednio.

Sławomir Paruch, Kamil Nazimek: Sjesta po polsku

Do składania wniosków o przerywany czas pracy nie można pracowników namawiać.

Pracodawca nie musi znać płci partnera

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozszerzył zakres danych, które podlegają szczególnej ochronie. Są nimi takie informacje, które pośrednio mówią o danych wrażliwych, m.in. o orientacji seksualnej.