Brak zaufania jako ważny powód wypowiedzenia umowy zlecenia

Ocena, czy istnieją ważne powody do wypowiedzenia umowy należy każdorazowo do sądu i musi być dokonana z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy oraz charakteru stosunku prawnego łączącego strony.

Publikacja: 22.12.2023 02:00

Brak zaufania jako ważny powód wypowiedzenia umowy zlecenia

Foto: Adobe Stock

Ponadto należy zgodzić się z poglądem, że brak zaufania może uzasadniać powołanie się na art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego jednak – by mógł on uzasadniać wypowiedzenie umowy w takim trybie – brak zaufania jako „ważny powód” wypowiedzenia umowy powinien wynikać z przyczyn, które są obiektywnie weryfikowalne oraz uzasadnione. Takie postanowienie wydał Sąd Najwyższy (SN) 27 września 2023 r. w sprawie I CSK 58/23.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym 27 września 2023 r. w sprawie z powództwa G. C. przeciwko Zakładowi w W. o zapłatę na skutek skargi kasacyjnej Zakładu W. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 lipca 2022 r. odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej i zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania kasacyjnego. W ocenie SN skarżący nie wykazał odpowiednio, że określony przepis prawa (art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego, dalej k.c.), mimo iż budzi poważne wątpliwości, nie doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźne rozbieżności w orzecznictwie. Zdaniem skarżącego w sprawie istniała potrzeba wykładni m.in. art. 746 § 1 k.c. w zw. z art. 750 k.c., tj. wykładni wyrażenia „ważnego powodu” jako podstawy wypowiedzenia umowy i wyjaśnienia: Czy dla realizacji przesłanki „ważnego powodu” wystarczające jest zaistnienie utraty zaufania pomiędzy stronami stosunku zlecenia?

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego