Wspólny rachunek PPK tylko dla małżonków

Małżonkowie po sześćdziesiątce mogą połączyć swoje oszczędności w PPK i otrzymywać jedno wspólne świadczenie (tzw. świadczenie małżeńskie).

Publikacja: 26.05.2023 21:06

Wspólny rachunek PPK tylko dla małżonków

Foto: Adobe Stock

Korzystanie przez małżonków z oszczędności zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego to jedyny wyjątek od zasady, że kilka osób nie może mieć wspólnego rachunku PPK. Wniosek o wypłatę takiego świadczenia uczestnik PPK może złożyć instytucji finansowej, jeżeli jego małżonek, na rzecz którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą instytucją finansową, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać ze świadczenia małżeńskiego. Po spełnieniu wskazanych wyżej wymagań, instytucja finansowa otworzy dla nich wspólny rachunek PPK.

Wypłata tylko w ratach

Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Małżonkowie mogą zatem wskazać większą liczbę rat, ale liczba rat nie może być mniejsza niż 120. W przypadku świadczenia małżeńskiego nie ma możliwości wypłaty zgromadzonych środków jednorazowo.

Wysokość raty świadczenia odpowiada łącznej kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa bądź umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Liczba tych odkupionych bądź umorzonych jednostek stanowić będzie iloraz liczby jednostek uczestnictwa, jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zapisanych na rachunku małżeńskim na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty oraz liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma zostać wypłacona ostatnia rata, zgodnie z wnioskiem małżonków.

Śmierć jednego małżonka nie przerywa wypłat

Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim. W przypadku śmierci jednego z nich, świadczenie małżeńskie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim.

W przypadku śmierci obojga małżonków przed zakończeniem wypłat, do środków zapisanych na rachunku małżeńskim po śmierci drugiego z małżonków stosuje się przepisy rozdziału 13 ustawy o PPK, czyli rozdziału regulującego podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK. Oznacza to, że dopiero po śmierci drugiego z małżonków środki zapisane na rachunku małżeńskim trafią do osób uprawnionych, wskazanych przez małżonków instytucji finansowej (takie osoby otrzymają środki z rachunku małżeńskiego bez konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego), a w razie niewskazania takich osób – do spadkobierców małżonków (odmienności w tym zakresie mają miejsce w przypadku, gdy rachunek PPK jest prowadzony przez zakład ubezpieczeń).

Przykład

Małżonkowie, po ukończeniu 60. roku życia, zdecydowali się połączyć swoje oszczędności w PPK na wspólnym rachunku małżeńskim (oboje mieli rachunki PPK w jednej instytucji finansowej). Zdecydowali się na wypłatę zgromadzonych środków w 120 miesięcznych ratach. Po dwóch latach od rozpoczęcia wypłaty świadczenia małżeńskiego jedno z małżonków (żona) zmarło. Instytucja finansowa kontynuowała wypłatę świadczenia małżeńskiego drugiemu małżonkowi (mężowi). Jeśli przed zakończeniem wypłat ten małżonek również umrze, niewypłacone środki trafią do wskazanych osób uprawnionych (dokonano takiego wskazania) i - w zależności od ich wniosków - zostaną im zwrócone w formie pieniężnej lub zostaną przetransferowane do PPK, IKE lub PPE tych osób. 

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

art. 100 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Małgorzata Jankowska, Ekspert PFR Portal PPK

Prawo karne
Wincenty Witos uniewinniony. Wyrok SN ws. procesu brzeskiego
Prawo karne
SN: koniec sprawy Żulczyka, który nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Kary nie będzie
Ustrój i kompetencje
Na wieki wieków złoże, czyli groźna dla samorządów zmiana prawa górniczego
Sądy i trybunały
Nie nikną wątpliwości wobec uchwały SN o jednoosobowych sądach
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Prawo karne
Dziennikarze TVP prawomocnie skazani za zniesławienie Elżbiety Podleśnej
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy