- Pierwsze tygodnie obowiązywania kodeksowych przepisów o pracy zdalnej już za nami. Czy to dobre regulacje?

Pracodawcy i pracownicy oswoili już formę wykonywania pracy na odległość w czasie pandemii koronawirusa. Co prawda oszczędnych regulacji covidowych nie sposób porównać z precyzyjnie i szczegółowo obecnie rozpisanymi przepisami w tym zakresie, ale jestem przekonany, że egzamin z pracy zdalnej w naszym kraju już jest za nami.