Praca zdalna w części B akt osobowych

Dokument dotyczący uzgodnienia home office należy przechowywać w części akt związanej z przebiegiem zatrudnienia. Resort pracy potwierdza, że będzie tak również po znowelizowaniu kodeksu pracy.

Publikacja: 21.12.2022 20:00

Praca zdalna w części B akt osobowych

Foto: Rzeczpospolita, Raf Rafał Guz

Obecnie pracodawcy mogą polecić pracę zdalną na podstawie art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). Choć ustawa nie przewiduje żadnej szczególnej formy polecenia wykonywania pracy zdalnej, to dla celów dowodowych warto utrwalić je w formie pisemnej lub dokumentowej (np. wydruku wiadomości e-mail).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego