W obecnych czasach wielu pracodawców napotyka na problem z prawidłową organizacją czasu pracowników, którzy współpracują z zagranicznymi klientami. Nierzadko bowiem zdarzają się sytuacje, w których managerowie stają przed koniecznością odbywania spotkań w późnych godzinach, gdy wszyscy pozostali pracownicy poszli już do domów.

Na tym tle rodzi się kilka podstawowych pytań. Wśród nich m.in. to, czy wobec pracowników pracujących w tym samym systemie czasu pracy można stosować różne rozkłady czasu pracy oraz w jaki sposób zorganizować pracę takiej osoby, aby nie doszło do naruszenia przepisów o czasie pracy, godzinach nadliczbowych i prawie do odpoczynku?