Michalina Lewandowska-Alama

Wyższe koszty uzyskania przychodu dla pracownika zdalnego aktualne po nowelizacji

Ministerstwo Finansów potwierdza, że osoby na home office zachowają prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów niezależnie, czy będzie to całkowita, czy częściowa praca zdalna.

Praca zdalna: Domowe zacisze nie chroni przed mobbingiem

Wprowadzając pracą zdalną należy zweryfikować również firmowe procedury dotyczące przeciwdziałania mobbingowi. Powinny one być możliwe do zastosowania w trybie home office bądź przy pracy hybrydowej.

Szef narzuci ruchome godziny pracy

Na podstawie porozumień zbiorowych pracodawca może wprowadzić ruchomy rozkład czasu pracy tylko dla jednego pracownika. Musi się on jednak odnosić do rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska, a nie być przypisany do indywidualnej osoby.