Od czasów pandemii praca zdalna na stałe weszła do pracowniczej rzeczywistości. Pracownicy chętnie pracują zdalnie, cenią sobie możliwość pracy z domu i – o ile mają taką możliwość – rzadko wybierają pracę wyłącznie z biura jako główny system organizacji pracy. Według badania przeprowadzonego przez Antal i Corees Polska aż 55,8 proc. pracowników zadeklarowało po pandemii jako swój pierwszy wybór pracę hybrydową (częściowo z biura, częściowo zdalnie), 22,9 proc. za najbardziej pożądany uznaje model pracy całkowicie zdalnej, a jedynie 21,3 proc. wybiera wyłączną pracę z biura1.