Ekspozycja zawodowa na materiał potencjalnie zakaźny – np. krew, płyny: mózgowo-rdzeniowy, opłucny, osierdziowy; maź stawowa – stwarza poważne ryzyko przeniesienia zakażenia drogą krwiopochodną. Z danych WHO wynika, że zakłuciami sprzętem używanym w placówkach medycznych jest spowodowana 37 proc. zakażeń WZW typu B, 39 proc. WZW typu C oraz 4,4 proc. HIV rozpoznawanych wśród personelu medycznego. Do ekspozycji może dojść nie tylko poprzez skaleczenie narzędziem zabrudzonym materiałem biologicznym, ale także przez zachlapanie błon śluzowych oraz spojówek.