Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał do Polski (lub innego kraju strefy Schengen) na podstawie paszportu biometrycznego, jest to równoznaczne z korzystaniem z ruchu bezwizowego. W konsekwencji może on przekraczać granice państw strefy Schengen bez konieczności posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt przez łącznie maksymalnie 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Dokonując wyliczeń, należy brać pod uwagę daty stempli w paszporcie.

Przykład